OKULA BAŞLAMA YAŞI

2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları temmuz ayında başlayacak.

İlkokula ve Anasınıfına kayıt olacak öğrenciler için kayıt durumları nasıl olacak?

İlkokula başlama yaşı kaç?

Anasınıfına başlama yaşı kaç?

Okula başlama yaşı ile ilgili hazırladığımız tabloyu inceleyelim.


2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKULA BAŞLAMA KAYIT YAŞI TABLOSU

2018 ve 2019 Doğumlu çocukların okula başlama ve kayıt durumlarını aşağıdaki 1.sınıfa başlama yaşı tablosu ile paylaştık.

Tablodan çocuğunuzun kayıt durumunu öğrenebilirsiniz.


1.SINIFLAR İÇİN EĞİTİM MATERYALLERİ OKHOOL.COM'da


1. sınıf materyalleri için Tıklayınız.

İlkokula kayıt ve ilkokula başlama yaşı tablosu ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Doğum yılı ve ayına göre ilkokula başlama (kayıt) olma, erteleme ve anasınıfına başlama (kayıt) olma durumlarını tek tek inceleyelim.

2018 Doğumlu Çocukların Aylara Göre İlkokula Kayıt Durumları.

2018 Ocak Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 80 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Şubat Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 79 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Mart Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 78 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Nisan Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 77 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Mayıs Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 76 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Haziran Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 75 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Temmuz Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 74 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Ağustos Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 73 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Eylül Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 72 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Erteleme yapılamaz. Anasınıfına gidemez.

2018 Ekim Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 71 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Fakat veli dilekçesi ile 1 yıl erteleme yapabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2018 Kasım Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 70 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Fakat veli dilekçesi ile 1 yıl erteleme yapabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2018 Aralık Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 69 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunludur. Fakat veli dilekçesi ile 1 yıl erteleme yapabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Doğumlu Çocukların Aylara Göre İlkokula Kayıt Durumları.

2019 Ocak Doğumlu: 30 Eylül 2024'de 68 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunlu değildir. İstenirse veli dilekçesi ile 1. sınıfa kaydı yapılabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Şubat Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 67 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunlu değildir. İstenirse veli dilekçesi ile 1. sınıfa kaydı yapılabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Mart Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 66 Aylık olacağından ilkokula kayıt zorunlu değildir. İstenirse veli dilekçesi ile 1. sınıfa kaydı yapılabilir. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Nisan Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 65 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Mayıs Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 64 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Haziran Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 63 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Temmuz Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 62 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Ağustos Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 61 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Eylül Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 60 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Ekim Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 59 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Kasım Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 58 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

2019 Aralık Doğumlu: 30 Eylül 2024’de 57 Aylık olacağından ilkokula kayıt olamaz. Anasınıfına kayıt olabilir.

Okula Başlama Yaşı Nasıl Hesaplanıyor?

İlköğretim Kurumları yönetmeliğine göre okula kayıt yaşı hesaplanırken o yılın eylül ayının son günü esas alınarak hesaplanır.

E- Okul Okula Kayıt Yaşı Hesapla

E-Okul Sistemi üzerinden okula başlama yaşını hesaplayabilirsiniz.  Çocuğunuzun okula başlama yaşını otomatik hesaplamak ve okula kayıt durumunu görmek için TIKLAYINIZ.

Çocuğum Hangi Okula Kayıt Oldu?

2024-2025 Eğitim öğretim yılı ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kayıtları e-okulda erişime Ağustos-Eylül 2024'de açılacak. Çocuğumun kaydı hangi okula çıktı? 1. sınıfa kayıt durumunu görmek için e kayıt sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

e kayıt sonuçları için TIKLAYINIZ.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Kayıt Tablosu İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine Göre Hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin İlgili Maddeleri Aşağıda Verilmiştir.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

İlkokula Kayıt Zamanı ve Kayıt Yaşı

İle İlgili Maddeleri.

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

(2) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

(3) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir.

(4) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

(5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

c) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

ç) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

d) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir.

e)Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.

f) Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekimi yapılır.

g) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Özel okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul işlemleri, öğrenci kontenjanları, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personel seçimi ve atanmaları gibi iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

(6) İlkokula kayıt:

a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

(7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt:

a) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır.

b) İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır.

(8) Özel okul öncesi ve özel ilköğretim kurumlarına kaydı yapılan çocukların nakli, ilgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerinden alınır.