Ritmik Sayma Tablosu.

Birer Ritmik Sayma :

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

İkişer Ritmik Sayma :

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20

Üçer Ritmik Sayma :

3-6-9-12-15-18-21-24-27-30

Dörder Ritmik Sayma :

4-8-12-16-20-24-28-32-36-40

Beşer Ritmik Sayma :

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50

Altışar Ritmik Sayma :

6-12-18-24-30-36-42-48-54-60

Yedişer Ritmik Sayma :

7-14-21-28-35-42-49-56-63-70

Sekizer Ritmik Sayma :

8-16-24-32-40-48-56-64-72-80

Dokuzar Ritmik Sayma :

9-18-27-36-45-54-63-72-81-90

Onar Ritmik Sayma :

10-20-30-40-50-60-70-80-90-100


Ritmik Sayma Tablosu
Ritmik saymaları evde, okulda kolayca öğrenmek için çarpım tablosu ve ritmik sayma panosundan yararlanabilirsiniz.

https://www.okhool.com/interaktif-carpim-tablosu-ve-ritmik-sayma-panosu